jump to navigation

Εισαγωγή στο νέο περιβάλλον εργασίας του Microsoft Office 2007 September 20, 2007

Posted by fofo in MS Office.
trackback

·        Εισαγωγή

Η σχεδίαση του Microsoft 2007 ήταν για την Microsoft ένα μεγάλο στοίχημα. Θα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον εργασίας το οποίο να κάνει ευκολότερη την χρήση των διάφορων εφαρμογών. Θα έπρεπε να δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα να δουλεύει πιο αποδοτικά έτσι ώστε να επιτυγχάνει αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Με κάθε νέα έκδοση του Microsoft Office υπήρχαν αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (user interface). Σε αυτή την έκδοση το περιβάλλον εργασίας χρήστη σχεδιάστηκε από την αρχή έτσι ώστε να έχουμε ένα νέο περιβάλλον το οποίο μας βοηθάει να βρίσκουμε πολύ εύκολα όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής και επιπλέον να έχουμε ένα λιτό χώρο εργασίας με περισσότερο χώρο για να ολοκληρώσουμε την εργασίας μας.

·        Το προηγούμενο περιβάλλον  

Στις προηγούμενες εκδόσεις των εφαρμογών του Microsoft Office, είχαμε ένα σύστημα το οποίο περιλάμβανε μενού, γραμμές εργαλείων, παράθυρα εργασιών και παράθυρα διαλόγου. Αν και ήταν ένα σίγουρα ικανοποιητικό περιβάλλον, με το οποίο είχαν εξοικειωθεί οι περισσότεροι χρήστες, το σύστημα με τα μενού και τις γραμμές εργαλείων δεν λειτουργεί το ίδιο καλά, την στιγμή που τα διάφορα προγράμματα απέκτησαν την δυνατότητα να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Έχει παρατηρηθεί ότι με τα μενού και τις γραμμές εργαλείων, μόνο ένα μικρό ποσοστό χρηστών(power users) είχαν την γνώση να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες των εφαρμογών. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να αλλάξει και για αυτόν το λόγο, ο κυρίαρχος σχεδιαστικός στόχος για το νέο περιβάλλον εργασίας  είναι η διευκόλυνση των χρηστών στην εύρεση και χρήση του πλήρους εύρους των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι εφαρμογές. 

   ·        Το νέο περιβάλλον Στην καρδιά του νέου περιβάλλοντος εργασίας βρίσκονται:

  • The Office ribbon = Ταινία
  • The Live Preview = Ζωντανή προεπισκόπηση

 ·        Η Ταινία-Ribbon

H Ταινία (Ribbon) είναι ένα νέο μέσο το οποίο παρουσιάζει τις εντολές οργανωμένες σε ένα σύνολο καρτελών.

 ribbon.gif

 

Η ταινία αποτελείται από:

  1.   Καρτέλες τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ταινίας. Κάθε μία καρτέλα αντιπροσωπεύει δεδομένες εργασίες που μπορεί να κάνει ο χρήστης σε μία εφαρμογή.

  2. Ομαδοποίηση εντολών (Group),π.χ font, Paragraph.                        

  3. Εντολές. Είναι οι επιμέρους εντολές οι οποίες όταν επιλεγούν και εκτελεστούν μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εντολές οι οποίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά φαίνονται στην ταινία όλη την ώρα. Κάποιες άλλες εντολές εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειαζόμαστε, σαν αποτέλεσμα κάποιας δική μας δραστηριότητας. Στο παρακάτω παράδειγμα το Picture Tools στο Microsoft word εμφανίζεται στην Ταινία όταν θέλουμε να εισάγουμε μία φωτογραφία ή εικόνα. Η Ταινία αντιδρά στην δική μας επιλογή να εισάγουμε εικόνα με το να μας εμφανίζει τις εντολές για την εικόνα.  

pictools.gif

 

 

 ·        Ζωντανή Προεπισκόπηση

Η ζωντανή προεπισκόπηση είναι ίσως η πιο σπουδαία αλλαγή στο περιβάλλον του Office 2007 αφού μας επιτρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας αλλαγής στην επεξεργασία ή τη μορφοποίηση καθώς ο χρήστης μετακινεί το δείκτη του ποντικιού πάνω (hovering) από τα αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται σε μια συλλογή. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε εργασίες σε λιγότερο χρόνο και προσπάθεια. Είμαστε σχεδόν όλοι εξοικειωμένοι με την διαδικασία ή κύκλο tryundotry cycle. Πολλές φορές θέλουμε π.χ να αλλάξουμε την γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα του επιλεγμένου κειμένου. Αν κάνουμε τις αλλαγές και δεν μας αρέσουν τότε πρέπει να το κάνουμε από την αρχή. Τώρα μπορούμε να μετακινούμε απλώς τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μία εντολή και να βλέπουμε άμεσα τις αλλαγές στο κείμενο ή γράφημα.

        ·        Άλλες Αλλαγές

Κάποιοι μπορούν να αναρωτηθούν τι έχει συμβεί με το File μενού. Το μενού File βρίσκεται στο Microsoft Office Button, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Το Microsoft Office μας επιτρέπει να επιλέξουμε όλες τις εντολές οι οποίες έχουνε σχέση με το file system.

off1.gif

menuoff.gif

    Κλείνουμε το άρθρο αυτό με ένα screenshot ενός worksheet και ένος γραφήματος για να τονίσουμε την μεγάλη δυνατότητα του Office 2007 να παρέχει καταπληκτικές νέες δυνατότητες γραφικών απεικονίσεων είτε πρόκειται για γραφήματα, οργανόγραμματα αλλά και templates.

excelchart.gif

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: